Rozvoj myšlení

Rozvoj myšlení

Intervenční program pro děti, žáky a studenty, jehož cílem je rozvoj myšlení a schopnosti učit se, osvojení si vhodných strategií a způsobů duševní práce tak, aby se dobře orientovali ve vlastním životě i ve světě.

  • Selhává vaše dítě ve škole?
  • Neumí se učit?
  • Jedná zbrkle?
  • Vrhá se do úkolů bez rozmyslu?
  • Nedokáže vyjádřit svůj názor?
  • Nechce a nepřijímá pomoc?
  • Nemá chuť se věnovat školním povinnostem?
  • Dělá mu problém poslouchat a přijímat názory druhých?
  • Nekontroluje po sobě úkoly?
Je vám to povědomé?

Na pravidelných setkáních budeme řešit různé úkoly, zpočátku jednoduché, později složitější. Úkoly jsou zaměřené na dílčí myšlenkové operace, které se snažíme si v průběhu práce uvědomit. Pozornost věnujeme otázkám „jak jsem úkol vyřešil“, „jaká je má zkušenost a jak ji můžu využívat“. Prostřednictvím takto nastavené práce dochází k rozvoji poznávacích funkcí, k rozvoji řeči, podněcuje se motivace pro hledání řešení, podporuje se schopnost spolupracovat a v neposlední řadě dochází k seberegulaci. Program je proto vhodný pro děti a studenty, kteří se z různých důvodů musí vypořádávat se školním neúspěchem, ale také pro děti nadané. Jde o delší spolupráci, kdy se setkáváme pravidelně, nejlépe alespoň jednou týdně. Délka jedné lekce závisí na věku klienta, nejčastěji je to jedna hodina.

Rozvoj myšlení
Děti se naučí, jak vyhledávat, uspořádat a vyhodnocovat informace, hledat možné způsoby řešení úkolů a rozhodovat se pro řešení, které je efektivní. Naučí se svou práci naplánovat, předem rozmyslet strategii, kterou úkol vyžaduje, ale také svou práci kontrolovat, obhajovat svoje řešení, diskutovat a sdílet s ostatními své zkušenosti. 

Jak to probíhá

Záleží mi na tom, aby časoprostor vymezený pro naši spolupráci byl naplněn respektem, otevřeností, svobodou a klidem. Pomocí zkušenosti zprostředkovaného učení pomáhám svým klientům získat a systematicky utřídit všechny informace potřebné k rozhodnutí nebo řešení, vyvozovat, třídit, dávat jim význam, hodnotit podle důležitosti v daném kontextu a uvědomovat si i emoční stránku spojenou s daným procesem.

Předkládám úkoly a ptám se.

Jsou to otázky, které nás vedou k hloubavému přemýšlení a nacházení odpovědí, tedy poznání a jsou to odpovědi s rozmyslem, které nám umožní uvědomění, jak o něčem přemýšlíme. Některé otázky jsou jednoduché, jiné provokativní, některé nás utvrdí v našich názorech či postojích, jiné vyvedou z míry. Stále se budeme snažit nacházet širší souvislosti a přesahy.

Soustředím se na proces.

Především na začátku je spíš těžší uvědomit si jak a proč něco děláme tak, jak to děláme. Mým úkolem je pomoci vám v reflektování celého myšlenkového procesu. Tak si můžeme uvědomit i zkušenosti, kterými disponujeme a na které se můžeme spolehnout.

Provedu vás procesem,

ve kterém se budeme učit pojmenovávat, popisovat, dávat do souvislostí, zkoumat, dívat se z různých úhlů pohledu, vnímat vztahy, plánovat.

Setkávám se s vámi osobně.

Je to proto, abych vám mohla co nejlépe zprostředkovat souvislosti vašeho vnímání světa a otevřít možnosti pro jiné pohledy. Je to také proto, abych mohla aktivně vstupovat do procesu.

Ceny jednotlivých kurzů

Rozvoj myšlení

Setkáváme se osobně či ve skupině, jedenkrát týdně či jedenkrát za dva týdny, záleží na vašich možnostech a vzájemné dohodě.  Délku a frekvenci našich setkání si určíme na úvodní schůzce.  
Cena:
Individuální lekce 550 Kč 
Balíček 10 lekcí 5 200 Kč
Skupinové lekce 300 Kč 

 

Učíme se spolu

Nepravidelné tematické workshopy či krátké kurzy v délce 4, 8, 16 a 20 hodin. Témata volím podle potřeby účastníků.
Cena:

podle délky workshopu, bude vždy upřesněna

Vyšetření učebního potenciálu

Dynamické vyšetření učebního potenciálu (LPAD) probíhá individuálně a vyžaduje přibližně 8 až 15 hodin práce s klientem. Celková cena se proto odvíjí od skutečného počtu diagnostických hodin.
Cena:
1 hodina  850 Kč

 

Domluvené termíny výuky či dalších služeb jsou závazné. Případná změna termínu musí být dohodnuta nejpozději 24 hodin před daným termínem. Při zrušení sezení méně než 24 hodin před zahájením je účtována plná cena. Platba na účet. Možnost slev pro studenty, učitele všech typů škol, důchodce či maminky na mateřské. Mohu vám také nabídnout brzký termín (obvykle do týdne). V případě dojíždění za klientem bude po domluvě účtován příplatek. Kontakt

Co o mně říkají klienti

„Dívám se teď na všechno, co se kolem mne děje, jinak. Moc mě baví hodiny s dětmi, je to úžasně smysluplné. Pro mne v roli asistentky pedagoga jako ušité na tělo. Moc děkuji. Těším se na další semináře.“
„Díky, že jsem měla možnost se zastavit a učit se myslet, zamýšlet, přemýšlet jinak, hlouběji a najít souvislosti, které by mě jinak ani nenapadly. Moc děkuji a ráda bych vše předala dál."
„Kurz byl pro mě vpravdě obohacující, nejvíce v tom, že mi lektorky ukázaly, jak skloubit požadavek co nejpřesnějšího splnění úkolu, a přitom nechat dítěti svobodu v pojetí. Velmi oceňuji zprostředkování kognitivních funkcí a operací v praktické rovině."
„Vžila som sa do dieťaťa, čo všetko musí prežívať, keď nastúpi do školy, čo všetko musí riešiť, poznávať nové veci. Uvedomila som si, že deti to majú ťažké."
„Kurz je cesta ke svobodě a vnitřnímu poznání. Když poznám svoje vnitřní fungování, jsem i ve vztahu k ostatním více tolerantní."
„Prvýkrát cítim nádej, vidím svetlo na konci tunela. Po všetkých metódach, čo som vyskúšala, prvýkrát vidím, že už asi niečo pomôže môjmu synovi. Cítim sa ako v balóne."
„Učení se“. Přišla jsem s očekáváním z hlediska profesního. Nečekala jsem, jak moc mě metoda ovlivní v osobním životě. Bylo to překvapení. Přínos."
„Neměla jsem ráda, když ostatní měli věci jinak než já a teď mě to velmi těší a obohacuje.“
„Mohu se spolehnout sama na sebe, mohu si dovolit klid a teď vím, že si to dokážu vyřešit sama.“
„Cesta k samostatnému a k svobodnému životu.“
„Je to velká změna v myšlení, tak velká, že jsem si nikdy nepřipustila, že by mohla nastat.“
„A tohle zažít v 52 to je wow. Fakt se těším na budoucnost, myslela jsem, že už to nikdy nedokážu.“
„Pro mě je nejcennější ten proces práce, než se dobereme k výsledku, i ten respekt, že máme každý svou strategii, své způsoby.“
„Nedáme sa ovládať problémami, ale preberáme zodpovednosť a silu. Učíme sa riešiť problémy – máme vo vlastných rukách moc nasmerovať náš život, kam chceme.“
„Díky, že jsem měla možnost se zastavit a učit se myslet, zamýšlet, přemýšlet jinak, hlouběji a najít souvislosti, které by mě jinak ani nenapadly. Moc děkuji a ráda bych vše předala dál.“
“Svět kolem nás je náročný pro pochopení a jsem ráda, že kolem sebe mám lidi, kteří se snaží pochopit i mě.”
„Uvědomila jsem si zde, jak jsme intenzivně pracovali, ale přitom mi to připadalo, že se nic nového neučíme, ale uvědomujeme si to, co v sobě máme. Jen potřebujeme impuls, abychom to vyhrabali na světlo. Je to více radostné, objevné, smysluplnější."
„Vnímám osobní přínos. Za dva týdny zde se mi podařilo být tady a teď a netěkaly mi myšlenky, co bude za hodinu, za dvě, za tři. Vnímám u sebe velké zklidnění, a to bych si chtěla odnést a udržet si je.“
„Jsem ráda za svůj proces sebepoznání, objevila jsem sama sebe, nadhled, jsem schopna si ujasnit priority, je mi jedno, co si o mě někdo myslí, tady mě to utvrdilo, ve svobodě, dýchání.“
„Pro mne to bylo jako meditace – přináší klid, člověk se může nadechnout. Je to skvělá a úžasná metoda!“
„Děkuji – velmi přínosné. Přineslo mi to uvědomění si sebe sama.“
„Mňa trošičku sebapoznanie viedlo aj k seba prijatiu v tom zmysle že nevadí. Aj to zistenie, že nezdieľam rovnaký názor, že sa líšim, že to nevadí, že tak ako rešpektujeme iných, tak rešpektujeme seba."
„Mé okolí mi lépe rozumí. Protože já lépe komunikuji."
„Mám pocit, že je to pomyslné otevření vrátek v mém myšlení. Otevření se k vnímání světa, jak by mě dříve nenapadlo. Otevírá se nám jiná cesta."
A áno, dá sa spravit kvalitné školenie a dá sa viesť ľudi tak, aby robili veľa, intenzívne, kvalitne, slobodne a pritom rešpektujúco. Dá sa komunikovat tak, že všetci hned vnímajú zásady toho, čo je v práci významné. Dá sa ísť príkladom. Raz by som chcela