28. 3. 2020

Svobodně myslet a rozhodovat se

Svobodně myslet a rozhodovat se

Současný rozvoj vysoce moderních společností dostává lidi do většího tlaku kvůli přípravě na stále náročnější zaměstnání, která vyžadují vyšší úrovně uvažování, větší stupeň nezávislosti, kritického myšlení a připravenosti pro celoživotní vzdělávání.

Schopnost přizpůsobovat se novým podmínkám se ukazuje jako klíčová. A právě v tuto schopnost věří i světoznámý profesor Reuven Feuerstein, jehož hluboké přesvědčení, že každý člověk disponuje potenciálem neustále se rozvíjet, měnit a přizpůsobovat novému prostředí, a to bez ohledu na věk či příčiny aktuálního stavu, stálo u zrodu metody známé jako Instrumentální obohacování. Podle Feuersteina neexistují trvalé podmínky nebo genetické dispozice, které by komukoli bránily v myšlení a učení. Říká také, že limity učení nemohou být předem známé ani dané a všichni se můžeme naučit svobodně myslet a rozhodovat se.

Instrumentální obohacování je program pro rozvoj a stimulaci poznávacích funkcí. Cílem metody je zvýšit kritické myšlení dětí i dospělých, rozvinout jejich schopnosti učit se, předávat jim strategie a způsoby duševní práce tak, aby se dobře orientovali ve vlastním životě i ve světě.

Program tvoří 14 pracovních sešitů zaměřených na různé poznávací funkce. Tyto pracovní sešity autoři označují jako instrumenty, a to proto, že úkoly v jednotlivých pracovních sešitech mají pouze vytvářet vhodnou příležitost pro rozvoj učebních strategií, efektivních učebních návyků a dovednosti myslet. Úkoly v jednotlivých pracovních sešitech jsou voleny tak, aby více než „co se dělá“ zdůrazňovaly „jak se něco dělá“, více než na konkrétní znalosti se zaměřují na určité dovednosti a kompetence.

Základním pilířem programu je zkušenost zprostředkovaného učení. Je to přístup, kdy zprostředkovatel pomáhá studentovi informace systematicky získávat, vyvozovat, třídit, dávat jim význam, hodnotit je podle důležitosti v daném kontextu a vytvářet si k nim i emoční vztah. Pomáhá mu potlačovat impulzivitu, pracovat pečlivě a vytrvale, vnímat problémové situace a dokázat je definovat, vnímat vztahy mezi předměty a jevy, porovnávat, formulovat hypotézy a ověřovat je. 

Mohlo by Vás zajímat

Děti srdce

Děti srdce

Píseň o Bernadetce. Článek nejenom o holčičce, víře a snažení překonávat překážky.

Číst článek
Rozhovor v pořadu Hovory

Rozhovor v pořadu Hovory

14. prosince 2020 odvysílal Český rozhlas Plus rozhovor o FIE.

Číst článek
Online je taky cesta

Online je taky cesta

Když se v koronavirovém březnu začaly objevovat příspěvky a články o tom, jak by bylo dobré, vhodné nebo možné využít čas na seberozvoj prostřednictvím online…

Číst článek
Připomínáme si odkaz profesora Feuersteina

Připomínáme si odkaz profesora Feuersteina

29. dubna jsme si připomněli šesté výročí úmrtí prof. Reuvena Feuersteina.

Číst článek