6. 3. 2020

Dynamické vyšetření potenciálu k učení

Dynamické vyšetření potenciálu k učení

Pozoruhodnou a v současnosti velmi atraktivní aplikací Feuersteinovy teorie je dynamické hodnocení učebního potenciálu (Learning Propensity Assessment Device – LPAD). Stejně jako instrumentální obohacování je i dynamické hodnocení učebního potenciálu založeno na předpokladu a víře, že člověk je schopen změny, je modifikovatelný a výstupem hodnocení je odpověď na otázku, do jaké míry se může změnit a za jakých podmínek.

Feuersteinovo hodnocení učebního potenciálu vzniklo původně jako soubor diagnostických pomůcek k hodnocení učebních předpokladů dětí, které po druhé světové válce imigrovaly do Izraele. Kulturní a sociální odlišnosti těchto dětí značně komplikovaly jejich adptaci na vzdělávací systém Izraele a aktuální úroveň jejich dovedností a dosavadní zkušenosti jim znemožňovaly profitovat ze školní výuky. Profesor Feuerstein ale věřil, že každý si zaslouží šanci uspět. Proto se snažil dozvědět víc o předpokladech dětí učit se ve spolupráci s učiteli nebo s lidmi, kteří usilují o jejich další rozvoj.

Dnes lze pomocí dynamického hodnocení posuzovat nejenom úroveň poznávacích funkcí člověka, ale také způsob, jakým se učí, jakých myšlenkových postupů využívá, jak řeší problémové situace, o jaké své silné stránky se opírá, jakým způsobem je možné jeho myšlení cíleně a smysluplně rozvíjet. Hledáme vhodné postupy a cesty, které nám pomohou překonat naše limity a překážky v myšlení. Zjistíme například, jestli umíme najít a pak využít všechny zdroje informací, jestli umíme udělat kontrolu správnosti, jestli umíme udržet dostatečnou pozornost, v jaké modalitě pracujeme líp, pomůže nám, když si něco nakreslíme anebo když hledáme odpověď popisem?

Dynamické hodnocení učebního potenciálu využívá principů zkušenosti zprostředkovaného učení. I proto je role examinátora aktivní a jeho cílem je podněcovat změny v procesech řešení problémů, sledovat proces uvažování a učební tendence a hodnotit důsledky záměrně navozovaných změn.

Mohlo by Vás zajímat

Setkání, která inspirují

Setkání, která inspirují

"V přítomnosti některých učitelů vaše nedostatky opadnou a přednosti narostou jako měsíc v úplňku."

Číst článek
"Jsem na sebe pyšná!"

"Jsem na sebe pyšná!"

To vykřikla Esterka, když dokončila práci na stránce Uspořádání bodů.

Číst článek
Děti srdce

Děti srdce

Píseň o Bernadetce. Článek nejenom o holčičce, víře a snažení překonávat překážky.

Číst článek
Rozhovor v pořadu Hovory

Rozhovor v pořadu Hovory

14. prosince 2020 odvysílal Český rozhlas Plus rozhovor o FIE.

Číst článek