6. 3. 2020

Dynamické vyšetření potenciálu k učení

Dynamické vyšetření potenciálu k učení

Pozoruhodnou a v současnosti velmi atraktivní aplikací Feuersteinovy teorie je dynamické hodnocení učebního potenciálu (Learning Propensity Assessment Device – LPAD). Stejně jako instrumentální obohacování je i dynamické hodnocení učebního potenciálu založeno na předpokladu a víře, že člověk je schopen změny, je modifikovatelný a výstupem hodnocení je odpověď na otázku, do jaké míry se může změnit a za jakých podmínek.

Feuersteinovo hodnocení učebního potenciálu vzniklo původně jako soubor diagnostických pomůcek k hodnocení učebních předpokladů dětí, které po druhé světové válce imigrovaly do Izraele. Kulturní a sociální odlišnosti těchto dětí značně komplikovaly jejich adptaci na vzdělávací systém Izraele a aktuální úroveň jejich dovedností a dosavadní zkušenosti jim znemožňovaly profitovat ze školní výuky. Profesor Feuerstein ale věřil, že každý si zaslouží šanci uspět. Proto se snažil dozvědět víc o předpokladech dětí učit se ve spolupráci s učiteli nebo s lidmi, kteří usilují o jejich další rozvoj.

Dnes lze pomocí dynamického hodnocení posuzovat nejenom úroveň poznávacích funkcí člověka, ale také způsob, jakým se učí, jakých myšlenkových postupů využívá, jak řeší problémové situace, o jaké své silné stránky se opírá, jakým způsobem je možné jeho myšlení cíleně a smysluplně rozvíjet. Hledáme vhodné postupy a cesty, které nám pomohou překonat naše limity a překážky v myšlení. Zjistíme například, jestli umíme najít a pak využít všechny zdroje informací, jestli umíme udělat kontrolu správnosti, jestli umíme udržet dostatečnou pozornost, v jaké modalitě pracujeme líp, pomůže nám, když si něco nakreslíme anebo když hledáme odpověď popisem?

Dynamické hodnocení učebního potenciálu využívá principů zkušenosti zprostředkovaného učení. I proto je role examinátora aktivní a jeho cílem je podněcovat změny v procesech řešení problémů, sledovat proces uvažování a učební tendence a hodnotit důsledky záměrně navozovaných změn.

Mohlo by Vás zajímat

Děti srdce

Děti srdce

Píseň o Bernadetce. Článek nejenom o holčičce, víře a snažení překonávat překážky.

Číst článek
Rozhovor v pořadu Hovory

Rozhovor v pořadu Hovory

14. prosince 2020 odvysílal Český rozhlas Plus rozhovor o FIE.

Číst článek
Online je taky cesta

Online je taky cesta

Když se v koronavirovém březnu začaly objevovat příspěvky a články o tom, jak by bylo dobré, vhodné nebo možné využít čas na seberozvoj prostřednictvím online…

Číst článek
Připomínáme si odkaz profesora Feuersteina

Připomínáme si odkaz profesora Feuersteina

29. dubna jsme si připomněli šesté výročí úmrtí prof. Reuvena Feuersteina.

Číst článek